palīgi

Vēlamies teikt lielu, lielu paldies mūsu palīgiem, kuri nesavtīgi velta savu laiku, darbu, idejas, prasmes, zināšanas un  brīvprātīgi palīdzot dažādos darbiņos. 
Visi šie cilvēki dara darbiņus neprasot neko pretī...
Paldies, jums, mīļie, no sirds!

Alisei Brandei – par idejām, sadarbību dažādos projektos, tekstu rediģēšanu, labošanu

Zitai Runģei  - par stāstiņu rediģēšanu

Mārim Vēverim – par neizsīkstošajām idejām un skaistajiem maketiem 

Uldim Niperam – par bloga un mājas lapas apkalpošanu

Inesei Ratutai – par angļu valodas bloga apkalpošanu

Laurai Liepai – Timmai – par vasaras nometņu, un citu aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu mūsu bērniem

Laurai Timmai -  par vasaras nometņu organizēšanu

Gunai Milušai – par palīdzēšanu preses prelīžu veidošanā

Anitai Rezevskai – par idejām, par palīdzību dažādu pasākumu organizēšanā

Zelmai Builei – par iniciatīvu jauniešu klubiņa veidošanai, par angļu valodas privātstundām jauniešiem

Klintai Gangnusei – par stāstiņu rakstīšanu un dalību dažādos projektos

Ilonai Roziņai  - par iespēju izmantot noliktavu, par transportu, par izlīdzēšanu daudzos mazos un lielos darbiņos

Lindai Zālītei – par aktīvu palīdzību fotoizstādes ”Palīdzēsim!” atklāšanā, par dažādu sadarbības partneru piesaisti

Janai Alksnītei - frizierītei, kas safrizējusi soc. aprūpes centra "Teika" jauniešus, bērnus un audzinātājas, daudzus bērnus un jauniešus iepriecinājusi ziedojot drēbes no sava lietoto mantu veikaliņa

Ingai Česlis
- par tekstiņu tulkošanu uz angļu valodu un labdarības aktivitāšu organizēšanu Brisbanē, Austrālijā

Nadeždai Ņedospasovai
– par tulkošanas darbiem uz krievu valodu, par stāstiņu rakstīšanu, par transportu, par izlīdzēšanu daudzos mazos un lielos darbiņos

Egitai Ērmanei – par matemātikas privātstundām jauniešiem, kā arī transportu bērnu pārvadājumiem

Dacei Ezermalei – par transportu bērnu pārvadājmiem un dažādu apjomīgu priekšmetu pārvadājumiem

Pāvelam Zolotarjovam – par palīdzēšanu dažādos saimnieciskajos darbos

Aleksejam Smirnovam - par palīdzēšanu dažādos saimnieciskajos darbos

Jevgeņijam Kaprielovam - par palīdzēšanu dažādos saimnieciskajos darbos

Gatim  - par busiņu
 
Kasparam Lazdiņam un LIK sistēmas puišiem – par transportu

Renāram – par transportu, par palīdzēšanu dažādos saimnieciskajos darbos

Mārtiņam Kupčam – par palīdzību saimnieciskajos darbos

Tulkiem, kas tulko stāstiņus uz angļu valodu, kā arī dažādus dokumentus, piemēram, medicīniskos izrakstus:
Ievai Sīpolai
Valērijam Svincovam   
Ilgai Paupei
Agnesei Laksai   
Laimai K.


Vācu valodas tulkiem:  Agnesei un Helēnai

Madarai, Rubenim, Rūtai, Leldei, Martai, Annai, Dārtai, Anetei, Samijai  par dalību dažādās organizācijas  aktivitātēs
Comments